ODABERITE SLOVO ISPOD:

MUŠKA IMENA: A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L LJ M N NJ O P R S Š T U V Z Ž

ŽENSKA IMENA: A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L LJ M N NJ O P R S Š T U V Z Ž

Hamdija

Ime Hamdija na arapskom jeziku znači: "hvaljeni". Skraćeno: Hamdo.

Hamza

Ime Hamza je arapskog porijekla i znači: "lav".

Haris

Značenje imena Haris na arapskom jeziku je: "čuvar", "ratar", "lav".

Hazim

Muško ime Hazim na arapskom jeziku znači: "razborit", "pouzdan", "odlučan".

Ganib

Značenje imena Ganib na arapskom jeziku je: "obogaćen obilnim plijenom".

Fahrudin

Fahrudin na arapskom jeziku znači: "ponos vjere (Islama)". Skraćeno: Fahro.

Faris

Ime Faris na arapskom jeziku znači: "junak", "vitez", "jahač", "konjanik".

Faruk

Muško ime Faruk na arapskom jeziku ima značenje: "uviđavan", "onaj koji strogo rastvara istinu od neistine".

Fehim

Značenje imena Fehim na arapskom jeziku je: "razuman", "bistar".

Edhem

Značenje muškog imena Edhem na arapskom jeziku je: "crn", "tamnoput".

Edin

Edin je vlastito ime izvedeno od arapskog din, što znači "vjera".

Ejub

Ejub je ime jednog od Božjih poslanika.

Elvedin

Ime Elvedin na arapskom jeziku ima značenja: "dobročinstvo vjere", "poklon", "dar".

Abid

Muško ime Abid na arapskom jeziku znači: "pobožan".

Adil

Značenje muškog imena Adil na arapskom jeziku je: "pravedni".

Afan

Muško ime Afan na arapskom jeziku znači: "čestit", "pošten", "čedan", "pun vrlina".

Ahmed

Značenje imena Ahmed na arapskom je: "odveć pohvaljeni", "stalno zahvalan Bogu". Jedno od Poslanikovih imena je Ahmed.

Ajdin

Značenje muškog imena Ajdin na turskom jeziku je: "svijetli", "veseli", "sretni".

Ajnur

Ime Ajnur je turskog porijekla i znači: "mjesečev sjaj", "mjesečeva svjetlost".

Alija

Muško ime Alija na arapskom jeziku znači: "visoki", "otmjeni". Alija ibn Ebu- Talib r.a. je bio istaknuti ashab Allahovog poslanika Muhammeda a.s.

Amar

Amar ili Ammar na arapskom jeziku ima značenje: "dugoživotni". Ovo je relativno često ime među muslimanima na našim prostorima.

Amel

Muško ime Amel na arapskom jeziku znači: "rad", "trud", "djelo".

Amir

Značenje muškog imena Amir na arapskom jeziku je: "zapovjednik", "naredbodavac".

Arif

Muško ime Arif arapskog je porijekla i znači: "dobar poznavalac", "gnostik".

Adna

Ime koje u Kur'anskom tekstu dolazi kao naziv jedne od dzennetskih basci (dzennatun-adn).

Aida

Ime Aida na arapskom jeziku ima značenje: "posjetilac", "gost".

Ajla

Žensko ime Ajla je turskog porijekla i ima značenje: "obasjana mjesečinom".

Ajša

Ajša ili Aiša je bila jedna od žena poslanika Muhameda a.s.

Značenje ovog imena na arapskom jeziku je "živa i zdrava".

Alma

Žensko ime Alma ima značenje kao i Elma. Na turskom jeziku znači: "jabuka". Na španjolskom: "duša".

Almasa

Značenje imena Almasa na arapskom jeziku je: "dijamant", "dragulj".

Almedina

Almedina ili ponekad Elmedina na arapskom jeziku znači: "građanka", "kulturna", "vjeri odana"

Amela

Ime Amela arapskog je porijekla i ima značenje: "posao", "rad", "trud".

Amila

Žensko ime Amila na arapskom jeziku znači: "radnica", "činovnica".

Amira

Značenje ženskog imena Amira na arapskom jeziku je: "nasljednica", "domaćica", "ona koja buja životom".

Zahida

Ime Zahida na arapskom jeziku ima značenje: "uzdržljiva", "Bogu odana".

Zehra

Žensko ime Zehra arapskog je porijekla i znači: "sjajna", "svijetla".

Zineta

Značenje ženskog imena Zineta na arapskom jeziku je: "ukras", "nakit".

Sabira

Ime Sabira na arapskom jeziku ima značenje: "strpljiva" (od sabur).

Safeta

Značenje ženskog imena Safeta na arapskom jeziku je: "čista", "čistoća".

Sadeta

Žensko ime Sadeta na arapskom jeziku ima značenje: "sreća".

Safija

Ime Safija potječe iz arapskog jezika i znači: "čista", "prava".

Saida

Značenje ženskog imena Saida na arapskom jeziku je: "ona koja se visoko popela", "gospodarica".

Sakiba

Žensko ime Sakiba na arapskom jeziku ima značenje: "sjajna", "oštroumna".

Samija

Značenje imena Samija na arapskom je: "visoka", "uzvišena".

Samira

Ime Samira na arapskom jeziku ima značenje: "sabesjednica", "pripovjedačica".

Ramiza

Značenje ženskog imena Ramiza na arapskom jeziku je: "ona koja je vješta alegoričnom govoru". Također se koristi i Remiza.

Rasima

Ime Rasima na arapskom jeziku ima značenje kao i Rasema, a to je: "slikarka".

Razija

Skraćena verzija ovog imena je Raza. Potječe iz arapskog jezika i znači: "zadovoljna".

Refija

Značenje ženskog imena Refija na arapskom jeziku je: "visoka", "lijepa".

Refika

Žensko ime Refika na arapskom jeziku znači: "drugarica".

Naila

Značenje imena Naila na arapskom jeziku je: "dobitnica", "koja je postigla željeni cilj". Koristi se i Najla.

Šaha

Ime Šaha potječe od dva imena, Šahina (perzijski: soko) i Šahida (arapski: svjedokinja).

Šefika

Značenje imena Šefika na arapskom jeziku je: "milostiva", "ona koja sažaljeva".

Šeherzada

Ovo ime je arapsko-perzijskog porijekla i znači: "slobodna", "uzvišena roda".

Ime Šeherzada duguje svoju popularnost knjizi "1001 noć" u kojoj Šeherzada priča priče sultanu i prekida ih u najzanimljivim trenucima kako bi odbila njegovu namjeru da ju ubije.

Šemsa

Žensko ime Šemsa na arapskom jeziku znači: "Sunce".

Samra

Značenje ženskog imena Samra na arapskom jeziku je: "garava", "crnoputa".

Seada

Žensko ime Seada na arapskom jeziku znači: "sretna".

Selma

Selma je relativno često ime među muslimankama na našim prostorima. Značenje ovog imena na arapskom jeziku je: "zdrava".

Selveta

Žensko ime Selveta arapskog je porijekla i znači: "utjeha".

Senada

Ime Senada na arapskom jeziku ima značenje: "sjaj, veličina vjere". Koristi se mnogo rijeđe i Senadina.

Sevda

Ime Sevda arapskog je porijekla i znači: "crna", "garava", "ljubav".

Nejra

Žensko ime Nejra relativno je popularno na našim prostorima. Na arapskom jeziku ima značenje: "blistava", "svijetla". Koristi se i Nejira i Neira.

Nermana

Ime Nermana na arapskom perzijskom jeziku znači: "junakinja". Verzije ovog imena su: Nerma, Nerimana, Nermina.

Mineta

Žensko ime Mineta na arapskom jeziku ima značenje: "velikodušna", "milostiva".

Mirsada

Značenje imena Mirsada na arapskom jeziku je: "posmatračka kula", "zasjeda", "nadgledanje". Koristi se mnogo rijeđe i Mersada.

Mirzeta

Žensko vlastito ime Mirzeta je perzijskog porijekla i znači: "princeza".

Mubera

Značenje imena Mubera na arapskom jeziku je: "nevina", "poštovana".

Mufida

Ime Mufida je arapskog porijekla i znači: "korisna".

Muniba

Žensko vlastito ime Muniba na arapskom jeziku znači: "ona koja se Bogu obratila, posvetila".

Munira

Značenje imena Munira na arapskom jeziku je: "svijetla".

Murisa

Ime Murisa arapskog je porijekla i znači: "ona koja ostavlja u naslijeđa". Izvedeno: Merisa.

Kada

Ime Kada je nastalo od Kaduna, a značenje na turskom jeziku je: "gospođa", "ugledna žena".

Kadira

Značenje imena Kadira na arapskom jeziku je: "moćna", "jaka", "sposobna".

Jemina

Žensko ime Jemina na arapskom jeziku ima značenje: "sretna", "napredna", "ugledna".

Ifeta

Žensko vlastito ime Ifeta na arapskom jeziku ima značenje: "nevina", "čedna".

Ilhana

Ime Ilhana na arapskom jeziku ima značenje: "melodija", "kompozicija", "nadahnuće".

Hana

Ime Hana je tursko-perzijskog porijekla i ima značenje: "carica", "vladarica". Verzije ovog imena uključuju imena: Hanija, Hanka, Hanuša, Hanča. Hana je relativno često ime među muslimankama na našim prostorima.

Hanifa

Žensko ime Hanifa arapskog je porijekla i znači: "prava muslimanka", "čista", "vjeri odana".

Hasnija

Značenje imena Hasnija na arapskom jeziku je: "ljepotica".

Harisa

Žensko ime Harisa na arapskom jeziku znači: "čuvarka", "ratarka", "lavica".

Hasiba

Značenje imena Hasiba na arapskom jeziku je: "plemenita", "časna".

Hasija

Ime Hasija na arapskom jeziku znači: "izuzetna", "specijalne vrijednosti".

Galiba

Žensko ime Galiba na arapskom jeziku ima značenje: "pobjednica".

Fadila

Žensko ime Fadila na arapskom jeziku ima značenje: "vrijedna", "vrsna", "odlična", "odabrana".

Fahreta

Značenje imena Fahreta na arapskom jeziku je: "slava", "veličina", "sjaj", "ponos". Skraćeno: Fahra.

Fatima

Ime kćeri Muhameda a.s. - jedine koja je imala potomke. Fatima na arapskom jeziku znači: "zaštitnica djeteta", "ona koja se suzdržava". Skraćeno: Fata.

Fikreta

Značenje imena Fikreta na arapskom jeziku je: "misao".

Edina

Edina je žensko vlastito ime izvedeno od arapskog "din" što znači: "vjera".

Elma

Žensko ime Elma ima značenje kao i Alma. Na turskom jeziku znači: "jabuka". Na španjolskom: "duša".

Elvedina

Žensko ime Elvedina na arapskom jeziku znači: "dobročinstvo vjere", "poklon", "dar".

Emira

Značenje ženskog imena Emira na arapskom jeziku je: "vladarica", "vođa".

Emir je plemićka titula još uvijek korištena u dobrom dijelu islamskog svijeta, npr. u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Envera

Žensko ime Envera na arapskom jeziku znači: "veoma sjajna", "jasna".

Đemila

Značenje imena Đemila na arapskom jeziku je: "ljepotica". Češće se koristi: Džemila.

Dželila

Ime Dželila na arapskom jeziku ima značenje: "poštovana", "slavna", "uzvišena".

Džemila

Značenje imena Džemila na arapskom jeziku je: "ljepotica".

Dženana

Ime Dženana potječe iz perzijskog jezika i znači: "voljena", "srce", "duša".

Dževada

Žensko ime Dževada na arapskom jeziku znači: "velikodušna", "sjajna", "izvanredna".

Daria

Žensko ime Daria se pojavljuje u mnogim jezicima kao što je latinski, grčki, španjolski i perzijski. Na perzijskom jeziku Daria znači: "bogata", "ona koja podržava dobre".

Ćerima

Žensko ime Ćerima na arapskom jeziku znači: "plemenita", "velikodušna", "ljubazna". Češća varijanta ovog imena je Kerima.

Berina

Ime Berina na perzijskom jeziku ima značenje: "najbolja", "najviša".

Amra

Žensko ime Amra na arapskom jeziku ima značenje: "život", "dugovječna".

Asija (Asja)

Značenje imena Asija na arapskom jeziku je: "liječnica".

Zahid

Ime Zahid na arapskom jeziku znači: "uzdržljiv", "asketa", "odan Bogu".

Zejnil

Muško ime Zejnil arapskog je porijekla i ima značenje: "ukras", "gizda pobožnih".

Zerin

Ime Zerin je perzijskog porijekla i znači: "zlatan", "pozlaćen".

Zijad

Muško ime Zijad na arapskom jeziku ima značenje: "svjetlo vjere". Varijante ovog imena su: Zijaudin, Zijo, Zijah.

Vahid

Ime Vahid na arapskom jeziku znači: "jedini".

Velid

Muško ime Velid na arapskom jeziku znači: "dječak", "novorođenče".

Tahir

Muško ime Tahir na arapskom jeziku znači: "čist".

Taib (Tajib)

Ime Taib na arapskom jeziku ima značenje: "dobar", "ugodan", "izvrstan".

Talib

Talib je ime arapskog porijekla i znači: "učenik", "onaj koji traži znanje".

Tarik

Muško ime Tarik na arapskom jeziku ima značenje: "zvijezda Danica", "onaj koji kuca, udara", "kasni posjetilac", "noćni gost", "poglavlje iz Kur'ana". Ovo ime je postalo relativno često u zadnjih nekoliko godina.

Šemsudin

Muško ime Šemsudin na arapskom jeziku znači: "sunce vjere". Od milja: Šemso.

Šerif

Značenje imena Šerif na arapskom jeziku je: "plemenit", "častan", "ugledan", "prvak".

Šukrija

Muško ime Šukrija na arapskom jeziku znači: "zahvalan (Bogu)". Koristi se još i: Šukro, Šućro, Šućo, Šukret.

Senad

Vidi: Senadin.

Senaid

Značenje imena Senaid na arapskom jeziku je: "oslonac", "autoritet".

Senadin

Muško ime Senadin na arapskom jeziku ima značenje: "sjaj, veličina vjere".

Selver

Ime Selver je perzijskog porijekla i znači: "gospodin", "starješina", "velikan".

Sinan

Značenje muškog imena Sinan na arapskom jeziku je: "koplje", "željezni šiljak na koplju".

Suad

Muško ime Suad je arapskog porijekla i znači: "sretni".

Rejhan

Muško ime Rejhan je arapskog porijekla i znači: "biljka bosiljak".

Remzija (Remzo)

Muško ime Remzija na arapskom jeziku ima značenje: "alegoričan", "simboličan govor".

Nihad

Značenje imena Nihad na perzijskom jeziku je: "narav", "priroda", "ćud", "onaj koji ide naprijed". Na arapskom jeziku ima značenje: "pobuna", "ustanak".

Kasim

Ime Kasim na arapskom jeziku ima značenje: "djelitelj", "imenitelj".

Kerim

Značenje imena Kerim na arapskom jeziku je: "plemenit", "velikodušan", "ljubazan", "milostiv". Koristi se i Ćerim.

Ismet

Muško ime Ismet na arapskom jeziku znači: "nevin", "od grijeha sačuvan".

Izet

Značenje muškog imena Izet na arapskom jeziku je: "veličina", "slava". Skraćeno: Izo.

Harun

Značenje imena Harun na arapskom jeziku je: "planina snage", "uzvišen".

Hasan

Ime Hasan arapskog je porijekla i znači: "ljepotan". Skraćeno: Hase, Haso, Hasko.

Hasib

Muško ime Hasib na arapskom jeziku ima značenje: "plemeniti", "časni".

Ferhat (Ferhad)

Ime Ferhat ili Ferhad perzijskog je porijekla i znači: "odlika", "pobjednik", "pametan".

Feriz

Muško ime Feriz na arapskom jeziku ima značenje: "sretni", "srećko".

Fevzija

Ime Fevzija na arapskom jeziku ima značenje: "spašeni", "sretni".

Đulizar

Muško ime Đulizar perzijskog je porijekla i ima značenje: "ružičnjak".

Dželil

Muško ime Dželil na arapskom jeziku ima značenje: "poštovani", "slavni", "veličanstveni".

Džafer

Ime Džafer na arapskom jeziku ima značenja: "mala rijeka", "punomliječna deva". Skraćeno Džafo.

Dženan (Džanan)

Muško ime Dženan na perzijskom jeziku znači: "ljubljeni", "voljeni". Koristi se još i Džanan, skraćeno Džano.

Dalil

Muško ime Dalil na arapskom jeziku ima značenje: "uputa", "vodič".

Ćazim

Muško ime Ćazim na arapskom jeziku ima značenje: "staložen", "smiren", "onaj koji se savladava u ljutnji".

Bakir

Muško ime Bakir na arapskom jeziku ima značenje: "ranoranilac", "mnogoznani".

Bahrudin

Bahrudin ili Behrudin arapskog je porijekla i znači: "sjaj (pun mjesec) vjere".

Behram (Behrem)

Behram na perzijskom jeziku znači: "Mars(planeta)". Koristi se i Behrem.

Bekir

Ime Bekir na arapskom jeziku znači: "prvjenac (prvo dijete)", "prva proljetna kiša". Koristi se također i Bećir ili skraćeno Bećo.

Enisa

Žensko ime Enisa na arapskom jeziku ima značenje: "drugarica", "prijateljica".

Davud (Daut)

Davud ili Daut je ime jednog od Božjih poslanika. Ima značenje: "voljen".

Lamija

Ime Lamija na arapskom jeziku znači: "blistava", "svijetleća".

Latifa

Značenje imena Latifa na arapskom je: "nježna", "blaga", "ljubazna".

Niđara

Ime Niđara je perzijskog porijekla i znači: "draga", "ljubljena", "lijepa kao slika". Postoji nekoliko varijanti ovog imena kao npr: "Nidžara", "Nedžara", "Neđara".

Nihada

Žensko ime Nihada na perzijskom jeziku znači: "ona koja ide naprijed"; "narav, ćud".

Nisveta

Ime Nisveta na arapskom jeziku ima značenje: "žena".

Nijaza

Nijaza je ime perzijskog porijekla i znači: "potreba", "želja".

Nudžejma

Žensko ime Nudžejma na arapskom jeziku znači: "zvjezdica".

Nura

Nura ili Nurija potječe od arapske riječi nur što znači: "svijetlost". Nurija je također i muško ime.

Enes

Značenje imena Enes na arapskom jeziku je: "naviknut", "prisan", "druževan".

Emin

Muško ime Emin na arapskom jeziku ima značenje: "vjeran", "siguran".

Enis

Ime Enis na arapskom jeziku znači: "drug", "prijatelj". Slično je kao Enes, ali značenje je drugačije.

Muhamed

Ime poslanika a.s. Muhamed na arapskom jeziku znači: "proslavljen", "vrijedan slave". Ime Muhamed je najčešće dato ime na svijetu.

Muharem

Ime Muharem je arapskog porijekla i znači: "sačuvan", "zabranjen", "svet". Muharem je prvi mjesec muslimanskog kalendara.

Muhedin (Muhidin)

Muhedin na arapskom znači: "preporoditelj", "oživljavač vjere". Koristi se također i Muhidin i Muhjidin.

Munib

Muško ime Munib na arapskom jeziku ima značenje: "onaj koji se Bogu obratio, posvetio".

Asima

Ime Asima na arapskom jeziku ima značenje: "ona koja čuva", "zaštitnica".

Atifa

Značenje imena Atifa na arapskom jeziku je: "milostiva", "čuvstvo", "simpatija".

Azra

Žensko ime Azra je arapskog porijekla i ima značenje: "djevica". Ovo ime je relativno često na našim prostorima.

Arslan

Muško ime Arslan je iz turskog jezika i ima značenje: "lav".

Asim

Asim je muško ime koje potječe iz arapskog jezika i značenje je: "onaj koji čuva", "zaštitnik".

Atif

Atif je ime arapskog porijekla i ima značenje: "milostivi", "blagonakloni".

Azem

Značenje imena Azem na arapskom jeziku je: "velik", "ogroman".

Reuf

Muško ime Reuf na arapskom jeziku ima značenje: "veoma milostiv".

Omer

Omer je ime II halife. Ime Omer na arapskom jeziku znači: "prosperitetan", "napredan" ili "uspješan". Koristi se i varijanta Omar.

Orhan

Muško ime Orhan potječe iz turskog jezika i znači: "veliki vladar", "car utvrđenja".

Nijaz

Ime Nijaz je perzijskog porijekla. Značenje: "onaj koji želi", "potreba", "želja".

Nurija

Muško ime Nurija potiče iz arapskog jezika od riječi nur što znači "svijetlost".

Munir

Značenje muškog imena Munir na arapskom je: "svijetli".

Murat

Muško ime Murat na arapskom jeziku ima značenje: "željeni". Nekoliko sultana Osmanskog carstva nosilo je ovo ime.

Muris

Značenje muškog imena Muris na arapskom jeziku je: "onaj koji ostavlja u naslijeđe".

Amna

Žensko ime Amna je arapskog porijekla i znači "sigurnost".

Kemal

Muško ime Kemal je arapskog porijekla i znači "savršen".

Jasmin

Muško ime Jasmin je perzijskog porijekla i označava vrstu cvijeta.

Izudin

Muško ime Izudin na arapskom jeziku ima značenje: "moć", "slava vjere".

Husein

Značenje imena Husein na arapskom jeziku je: "zgodan", "ljepuškast". Ovo ime je relativno često kod muslimana u Bosni ali u zadnjih nekoliko decenija gubi na popularnosti.

Husnija

Muško ime Husnija arapskog je porijekla i znači: "ljepotan".

Fikret

Značenje muškog imena Fikret na arapskom jeziku je: "misao".

Fuad

Muško ime Fuad na arapskom jeziku ima značenje: "srce".

Enver

Muško ime Enver na arapskom jeziku ima značenje: "veoma sjajni", "jasni".

Emir

Ime Emir je arapskog porijekla i znači zapovjednik, princ, knez, vladar ili vojskovođa.

Emir je plemićka titula još uvijek korištena u dobrom dijelu islamskog svijeta, npr. u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Ešref

Značenje imena Ešref na arapskom je: "cijenjen", "ugledan".

Esad

Muško ime Esad na arapskom jeziku ima značenje: "veoma sretni", "srećko".

Džemaludin (Džemal)

Značenje imena Džemaludin na arapskom jeziku je: "ljepota vjere (islama)". Koriste se i skraćene verzije: Džemal i Džemo.

Derviš

Ime Derviš je perzijskog porijekla i znači: "siromah", "skroman".

Berin

Muško ime Berin je perzijskog porijekla i ima značenje: "najbolji", "najviši".

Aziz

Muško ime Aziz na arapskom jeziku znači: "moćni", "dragocjeni", "omiljeni".

Zuhra

Žensko ime Zuhra je perzijskog porijekla i ima značenje: "Venera (zvijezda)".

Vildana

Žensko ime Vildana na arapskom ima značenje: "djeca" (množina od veled).

Umihana

Umihana je ime jedne od žena poslanika Muhameda a.s. i počasni nadimak sestre h. Alije. Skraćene verzije su Umija i Uma.

Tahira

Ime Tahira je kao i većina muslimanskih imena arapskog porijekla i ima značenje: "čista", "bez poroka", "nevina".

Tevhida

Žensko ime Tevhida na arapskom znači: "vjerovanje u Božje jedinstvo". Koristi se također i Tehvida.

Ševala

Ovo žensko vlastito ime je dobilo naziv od 10. mjeseca muslimanskog kalendara (Ševal). Ševal na arapskom jeziku znači "podići" ili "nositi" jer su u to doba godine deve nosile mlade. Stoga bi u slobodnom prijevodu značenje imena Ševala moglo biti "uzdignuta" ili "poletna".

Šuhreta

Ime Šuhreta na arapskom ima značenje: "glasovita", "popularna". Također se koristi i Šuhra.

Subhija (Subha)

Žensko ime Subhija na arapskom ima značenje: "zora (jutarnja)", "ranoranilica". Također se koristi i Subha.

Rejhana

Ime Rejhana je arapskog porijekla i znači: "biljka bosiljak".

Rukija

Žensko ime Rukija na arapskom jeziku ima značenje: "napredovanje", "penjanje".

Paša

Ovo žensko ime izgovara se sa dugim prvim "a", i naša je kovanica nastala od paša = visoki dostojanstvenik.

Nusreta

Nusreta kao i Nusret na arapskom jeziku ima značenje: "pobjeda", "pomoć".

Muvehida

Žensko ime Muvehida na arapskom ima značenje: "monoteist", "ona koja vjeruje u jednog Boga". Izvorno: Muvahida.

Lejla

Žensko ime Lejla je jedno od popularnijih među muslimankama. Arapskog je porijekla i ima značenje: "noćna ili tamna ljepota". Koristi se i Leila.

Kerima

Ime Kerima je arapskog porijekla i znači: "plemenita", "darežljiva", "velikodušna".

Jasmina

Ovo žensko ime je perzijskog porijekla; Jasmina po vrsti cvijeta.

Ismeta

Značenje imena Ismeta na arapskom je: "nevina", "od grijeha sačuvana".

Izeta

Žensko ime Izeta na arapskom jeziku ima značenje: "moć", "sila", "utjecaj".

Hava

Hava je bila žena Božjeg poslanika Adema a.s. i prva žena na svijetu. Značenje imena Hava je "život".

Galiba

Žensko ime Galiba na arapskom jeziku znači "pobjednica".

Fuada

Žensko ime Fuada na arapskom jeziku ima značenje "srce"; izvedeno iz arapske riječi فؤاد (fu'ad).

Esma

Značenje ženskog imena Esma na arapskom je: "uzvišena", "nazvati", "dati (ime)". Esma može također biti skraćena verzija imena Esmeralda što znači smaragd (dragulj).

Đula

Žensko ime Đula na perzijskom i turskom jeziku ima značenje: "ruža".

Dženeta

Značenje ženskog imena Dženeta na perzijskom jeziku je: "raj" ili "bašta". Rajski vrt - dženet.

Delila (Dalila)

Značenje ženskog imena Delila na arapskom je: "znak", "oznaka" ili "vodič". Na hebrejskom jeziku je značenje: "odbijena u ljubavi" i "zavodljiva".

Ćamila

Značenje ženskog imena Ćamila na arapskom jeziku je: "savršena", "potpuna".

Besima

Značenje ženskog imena Besima na arapskom je: nasmijana, vesela. Također, riječ Besim na albanskom znači "vjera".

Zulfikar

U prijevodu s arapskog "sjekira kičme". Zulfikar je ime mača Muhameda a.s. kojeg je poslije koristio njegov zet, vođa Ali u 6-7 stoljeću.

Vedad

Značenje imena Vedad na arapskom jeziku je: simpatija, ljubav, privrženost.

Uzeir (Uzejir)

Uzeir je ličnost spominjana u Kur'anu, a dobar dio islamskih učenjaka ga smatra jednim od Božjih poslanika. Značenje ovog imena je "onaj koji pomaže" ili "Božja pomoć".

Teufik (Tevfik)

Ime Teufik ima značenje "dobra sreća"; tawfiq izvedeno iz arapskog (wafiqa) što znači "biti uspješan".

Ševal

Ševal je deseti mjesec islamskog kalendara. Ševal na arapskom jeziku znači "podići" ili "nositi" jer su u to doba godine deve nosile mlade. Stoga bi u slobodnom prijevodu značenje imena Ševal moglo biti "uzdignut" ili "poletan".

Sulejman

Ime Sulejman je arapskog porijekla i znači "mir". Jedan od Božjih poslanika zvao se Sulejman a.s.

Rijad

Značenje imena Rijad na arapskom jeste "pustinjski vrtovi" (množina arapske riječi rawdha). Rijad je također ime glavnog grada Saudijske Arabije.

Rifat

Ime Rifat na arapskom znači: visost, čast, uzvišenost. Također se koristi i Rifet.

Pašaga

Ime Pašaga je naša kovanica izvedena od riječi: "paša" = visoki dostojanstvenik i "aga" = vođa, vladar.

Osman

Osman je bio III halifa i pisar, koji je zapisivao Objavu dok je silazila Poslaniku a.s. Značenje ovog imena na arapskom je: mladunče divlje guske. U nekim izvorima: zmija, mladunče zmije.

Nusret

Muško ime Nusret relativno je često kod muslimana i na arapskom jeziku ima značenje: pobjeda, pomoć.

Mustafa

Ime Mustafa je arapskog porijekla i znači "odabran". Mustafa je relativno često ime kod muslimana ali u zadnjih par decenija je izgubilo na popularnosti.

Latif

Ime Latif na arapskom jeziku znači: nježan, ljubazan, srdačan, drag, blag.

Kenan

Značenje imena Kenan na arapskom jeziku je: tajni, skriveni, a na hebrejskom Kenan znači "posjedovanje" ili "posjedovati-dobiti".

Jusuf

Značenje imena Jusuf na arapskom i starohebrejskom je: Bog se uvećava (u snazi, moći).
Jusuf a.s. je bio jedan od Božjih poslanika.

Irfan

Značenje imena Irfan na arapskom jeziku je: poznavalac, onaj koji je upućen, mudrost ili znanje.

Habib

Značenje imena Habib na arapskom jeziku je: dragi, voljeni, miljenik ili ljubimac.

Galib

Ime Galib na arapskom jeziku znaci: onaj koji savladjuje, dominantan, pobjednik.

Fadil

Značenje imena Fadil na arapskom jeziku je vrijedan, vrstan ili odabran.

Đulaga

Đulaga je naša kovanica izvedena od riječi đul = ruža i aga. Iz turskog i perzijskog jezika. Aga (na turskom ağa, „vođa,“ „vladar“, pisano i kao agha), naslov korišten u Osmanlijskom carstvu za građanskog i vojnog vođu. U Osmanlijskom carstvu, uključujući i vilajet Bosnu, ovaj izraz se upotrebljavao za komandire različitih grana vojne službe. U slobodnom prijevodu ime Đulaga bi moglo značiti "vladar ruže" ili "vojnik ruže".

Dževad

Ime Dževad na arapskom znači darežljiv, plemenit.

Demir

Značenje imena Demir je gvozdeni, željezni. Iz turskog jezika. Koristi se i Damir, čak i češće nego Demir.

Ćamil

Značenje imena Ćamil je savršen ili potpun. Iz arapskog jezika.

Adem

Adem (Adam) je bosansko muško ime. Uglavnom je korišteno kod Bošnjaka. Hebrejskog je porijekla i znači zemlja, zemni prah.

Prvi čovjek na zemlji (stvoren od zemlje) i ujedno prvi poslanik zvao se Adem a.s.

Ekrem

Značenje imena Ekrem je najplemenitiji, najpoštovaniji, najugledniji. Ekrem je tursko ime i dosta često tamo kao i ovdje.

Benjamin

Benjamin je ime mlađeg brata poslanika Jusufa a.s. Ovo ime je iz arapskog ali i hebrejskog jezika i nose ga i muslimani i židovi i kršćani u raznim verzijama.

Besim

Značenje imena Besim je: nasmijan, veseo.

Također, na Albanskom jeziku Besim znači "vjera".

Abdulah

Abdulah je ime arapskog porijekla i znači: Božji rob, sluga.

Otac poslanika Muhameda a.s. zvao se Abdullah.

Amina

Ime Amina je arapskog porijekla i znači vjerna, poštena, pouzdana i sigurna. Ovo je jako često ime među muslimanima.

Majka poslanika Muhameda a.s. zvala se Amina.

Emina

Značenje imena Emina dolazi od turskog Emine, od arapskog amina - poštena; sigurna, povjerljiva; časna, vjerna, čestita. Emina je relativno često ime među muslimanima.

Neki smatraju da je ime Emina latinskog porijekla. U tom slučaju značenje je: eminentna, ugledna, istaknuta, znamenita.

Adnan

Ime Adnan je jako često kod muslimana zbog spoznaje da je to ime praoca Arapa, sina Ismailova i unuka Ibrahimova. On se zajedno sa svojim potomcima nastanio u sjevernom dijelu Arapskog poluotoka u drevnim vremenima.

Zbog toga je značenje imena Adnan: naseljenik, osnivač naselja.