Lejla

Žensko ime Lejla je jedno od popularnijih među muslimankama. Arapskog je porijekla i ima značenje: "noćna ili tamna ljepota". Koristi se i Leila.