Šuhreta

Ime Šuhreta na arapskom ima značenje: "glasovita", "popularna". Također se koristi i Šuhra.