Muhedin (Muhidin)

Muhedin na arapskom znači: "preporoditelj", "oživljavač vjere". Koristi se također i Muhidin i Muhjidin.