Vildana

Žensko ime Vildana na arapskom ima značenje: "djeca" (množina od veled).