Davud (Daut)

Davud ili Daut je ime jednog od Božjih poslanika. Ima značenje: "voljen".