Nijaz

Ime Nijaz je perzijskog porijekla. Značenje: "onaj koji želi", "potreba", "želja".