Džafer

Ime Džafer na arapskom jeziku ima značenja: "mala rijeka", "punomliječna deva". Skraćeno Džafo.