Uzeir (Uzejir)

Uzeir je ličnost spominjana u Kur'anu, a dobar dio islamskih učenjaka ga smatra jednim od Božjih poslanika. Značenje ovog imena je "onaj koji pomaže" ili "Božja pomoć".