Kerim

Značenje imena Kerim na arapskom jeziku je: "plemenit", "velikodušan", "ljubazan", "milostiv". Koristi se i Ćerim.