Bakir

Muško ime Bakir na arapskom jeziku ima značenje: "ranoranilac", "mnogoznani".