Dalil

Muško ime Dalil na arapskom jeziku ima značenje: "uputa", "vodič".