Muharem

Ime Muharem je arapskog porijekla i znači: "sačuvan", "zabranjen", "svet". Muharem je prvi mjesec muslimanskog kalendara.