Munib

Muško ime Munib na arapskom jeziku ima značenje: "onaj koji se Bogu obratio, posvetio".