Džemaludin (Džemal)

Značenje imena Džemaludin na arapskom jeziku je: "ljepota vjere (islama)". Koriste se i skraćene verzije: Džemal i Džemo.