Asima

Ime Asima na arapskom jeziku ima značenje: "ona koja čuva", "zaštitnica".