Ćamila

Značenje ženskog imena Ćamila na arapskom jeziku je: "savršena", "potpuna".