Zulfikar

U prijevodu s arapskog "sjekira kičme". Zulfikar je ime mača Muhameda a.s. kojeg je poslije koristio njegov zet, vođa Ali u 6-7 stoljeću.