Posts

Showing posts from September, 2010

Naila

Značenje imena Naila na arapskom jeziku je: "dobitnica", "koja je postigla željeni cilj". Koristi se i Najla.

Šaha

Ime Šaha potječe od dva imena, Šahina (perzijski: soko) i Šahida (arapski: svjedokinja).

Šefika

Značenje imena Šefika na arapskom jeziku je: "milostiva", "ona koja sažaljeva".

Šeherzada

Ovo ime je arapsko-perzijskog porijekla i znači: "slobodna", "uzvišena roda". Ime Šeherzada duguje svoju popularnost knjizi "1001 noć" u kojoj Šeherzada priča priče sultanu i prekida ih u najzanimljivim trenucima kako bi odbila njegovu namjeru da ju ubije.

Šemsa

Žensko ime Šemsa na arapskom jeziku znači: "Sunce".

Samra

Značenje ženskog imena Samra na arapskom jeziku je: "garava", "crnoputa".

Seada

Žensko ime Seada na arapskom jeziku znači: "sretna".

Selma

Selma je relativno često ime među muslimankama na našim prostorima. Značenje ovog imena na arapskom jeziku je: "zdrava".

Selveta

Žensko ime Selveta arapskog je porijekla i znači: "utjeha".

Senada

Ime Senada na arapskom jeziku ima značenje: "sjaj, veličina vjere". Koristi se mnogo rijeđe i Senadina.

Sevda

Ime Sevda arapskog je porijekla i znači: "crna", "garava", "ljubav".

Nejra

Žensko ime Nejra relativno je popularno na našim prostorima. Na arapskom jeziku ima značenje: "blistava", "svijetla". Koristi se i Nejira i Neira.

Nermana

Ime Nermana na arapskom perzijskom jeziku znači: "junakinja". Verzije ovog imena su: Nerma, Nerimana, Nermina.

Mineta

Žensko ime Mineta na arapskom jeziku ima značenje: "velikodušna", "milostiva".

Mirsada

Značenje imena Mirsada na arapskom jeziku je: "posmatračka kula", "zasjeda", "nadgledanje". Koristi se mnogo rijeđe i Mersada.

Mirzeta

Žensko vlastito ime Mirzeta je perzijskog porijekla i znači: "princeza".

Mubera

Značenje imena Mubera na arapskom jeziku je: "nevina", "poštovana".

Mufida

Ime Mufida je arapskog porijekla i znači: "korisna".

Muniba

Žensko vlastito ime Muniba na arapskom jeziku znači: "ona koja se Bogu obratila, posvetila".

Munira

Značenje imena Munira na arapskom jeziku je: "svijetla".

Murisa

Ime Murisa arapskog je porijekla i znači: "ona koja ostavlja u naslijeđa". Izvedeno: Merisa.

Kada

Ime Kada je nastalo od Kaduna, a značenje na turskom jeziku je: "gospođa", "ugledna žena".

Kadira

Značenje imena Kadira na arapskom jeziku je: "moćna", "jaka", "sposobna".

Jemina

Žensko ime Jemina na arapskom jeziku ima značenje: "sretna", "napredna", "ugledna".

Ifeta

Žensko vlastito ime Ifeta na arapskom jeziku ima značenje: "nevina", "čedna".

Ilhana

Ime Ilhana na arapskom jeziku ima značenje: "melodija", "kompozicija", "nadahnuće".

Hana

Ime Hana je tursko-perzijskog porijekla i ima značenje: "carica", "vladarica". Verzije ovog imena uključuju imena: Hanija, Hanka, Hanuša, Hanča. Hana je relativno često ime među muslimankama na našim prostorima.

Hanifa

Žensko ime Hanifa arapskog je porijekla i znači: "prava muslimanka", "čista", "vjeri odana".

Hasnija

Značenje imena Hasnija na arapskom jeziku je: "ljepotica".

Harisa

Žensko ime Harisa na arapskom jeziku znači: "čuvarka", "ratarka", "lavica".

Hasiba

Značenje imena Hasiba na arapskom jeziku je: "plemenita", "časna".

Hasija

Ime Hasija na arapskom jeziku znači: "izuzetna", "specijalne vrijednosti".

Galiba

Žensko ime Galiba na arapskom jeziku ima značenje: "pobjednica".

Fadila

Žensko ime Fadila na arapskom jeziku ima značenje: "vrijedna", "vrsna", "odlična", "odabrana".

Fahreta

Značenje imena Fahreta na arapskom jeziku je: "slava", "veličina", "sjaj", "ponos". Skraćeno: Fahra.

Fatima

Ime kćeri Muhameda a.s. - jedine koja je imala potomke. Fatima na arapskom jeziku znači: "zaštitnica djeteta", "ona koja se suzdržava". Skraćeno: Fata.

Fikreta

Značenje imena Fikreta na arapskom jeziku je: "misao".

Edina

Edina je žensko vlastito ime izvedeno od arapskog "din" što znači: "vjera".

Elma

Žensko ime Elma ima značenje kao i Alma. Na turskom jeziku znači: "jabuka". Na španjolskom: "duša".

Elvedina

Žensko ime Elvedina na arapskom jeziku znači: "dobročinstvo vjere", "poklon", "dar".

Emira

Značenje ženskog imena Emira na arapskom jeziku je: "vladarica", "vođa". Emir je plemićka titula još uvijek korištena u dobrom dijelu islamskog svijeta, npr. u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Envera

Žensko ime Envera na arapskom jeziku znači: "veoma sjajna", "jasna".

Đemila

Značenje imena Đemila na arapskom jeziku je: "ljepotica". Češće se koristi: Džemila.

Dželila

Ime Dželila na arapskom jeziku ima značenje: "poštovana", "slavna", "uzvišena".

Džemila

Značenje imena Džemila na arapskom jeziku je: "ljepotica".

Dženana

Ime Dženana potječe iz perzijskog jezika i znači: "voljena", "srce", "duša".

Dževada

Žensko ime Dževada na arapskom jeziku znači: "velikodušna", "sjajna", "izvanredna".

Daria

Žensko ime Daria se pojavljuje u mnogim jezicima kao što je latinski, grčki, španjolski i perzijski. Na perzijskom jeziku Daria znači: "bogata", "ona koja podržava dobre".

Ćerima

Žensko ime Ćerima na arapskom jeziku znači: "plemenita", "velikodušna", "ljubazna". Češća varijanta ovog imena je Kerima.

Berina

Ime Berina na perzijskom jeziku ima značenje: "najbolja", "najviša".

Amra

Žensko ime Amra na arapskom jeziku ima značenje: "život", "dugovječna".

Asija (Asja)

Značenje imena Asija na arapskom jeziku je: "liječnica".

Zahid

Ime Zahid na arapskom jeziku znači: "uzdržljiv", "asketa", "odan Bogu".

Zejnil

Muško ime Zejnil arapskog je porijekla i ima značenje: "ukras", "gizda pobožnih".

Zerin

Ime Zerin je perzijskog porijekla i znači: "zlatan", "pozlaćen".

Zijad

Muško ime Zijad na arapskom jeziku ima značenje: "svjetlo vjere". Varijante ovog imena su: Zijaudin, Zijo, Zijah.

Vahid

Ime Vahid na arapskom jeziku znači: "jedini".

Velid

Muško ime Velid na arapskom jeziku znači: "dječak", "novorođenče".

Tahir

Muško ime Tahir na arapskom jeziku znači: "čist".

Taib (Tajib)

Ime Taib na arapskom jeziku ima značenje: "dobar", "ugodan", "izvrstan".

Talib

Talib je ime arapskog porijekla i znači: "učenik", "onaj koji traži znanje".

Tarik

Muško ime Tarik na arapskom jeziku ima značenje: "zvijezda Danica", "onaj koji kuca, udara", "kasni posjetilac", "noćni gost", "poglavlje iz Kur'ana". Ovo ime je postalo relativno često u zadnjih nekoliko godina.

Šemsudin

Muško ime Šemsudin na arapskom jeziku znači: "sunce vjere". Od milja: Šemso.

Šerif

Značenje imena Šerif na arapskom jeziku je: "plemenit", "častan", "ugledan", "prvak".

Šukrija

Muško ime Šukrija na arapskom jeziku znači: "zahvalan (Bogu)". Koristi se još i: Šukro, Šućro, Šućo, Šukret.

Senad

Vidi: Senadin .

Senaid

Značenje imena Senaid na arapskom jeziku je: "oslonac", "autoritet".

Senadin

Muško ime Senadin na arapskom jeziku ima značenje: "sjaj, veličina vjere".

Selver

Ime Selver je perzijskog porijekla i znači: "gospodin", "starješina", "velikan".

Sinan

Značenje muškog imena Sinan na arapskom jeziku je: "koplje", "željezni šiljak na koplju".

Suad

Muško ime Suad je arapskog porijekla i znači: "sretni".

Rejhan

Muško ime Rejhan je arapskog porijekla i znači: "biljka bosiljak".

Remzija (Remzo)

Muško ime Remzija na arapskom jeziku ima značenje: "alegoričan", "simboličan govor".