Zahid

Ime Zahid na arapskom jeziku znači: "uzdržljiv", "asketa", "odan Bogu".