Šukrija

Muško ime Šukrija na arapskom jeziku znači: "zahvalan (Bogu)". Koristi se još i: Šukro, Šućro, Šućo, Šukret.