Šefika

Značenje imena Šefika na arapskom jeziku je: "milostiva", "ona koja sažaljeva".