Elma

Žensko ime Elma ima značenje kao i Alma. Na turskom jeziku znači: "jabuka". Na španjolskom: "duša".