Ćerima

Žensko ime Ćerima na arapskom jeziku znači: "plemenita", "velikodušna", "ljubazna". Češća varijanta ovog imena je Kerima.