Talib

Talib je ime arapskog porijekla i znači: "učenik", "onaj koji traži znanje".