Fatima

Ime kćeri Muhameda a.s. - jedine koja je imala potomke. Fatima na arapskom jeziku znači: "zaštitnica djeteta", "ona koja se suzdržava". Skraćeno: Fata.