Naila

Značenje imena Naila na arapskom jeziku je: "dobitnica", "koja je postigla željeni cilj". Koristi se i Najla.