Elvedina

Žensko ime Elvedina na arapskom jeziku znači: "dobročinstvo vjere", "poklon", "dar".