Šaha

Ime Šaha potječe od dva imena, Šahina (perzijski: soko) i Šahida (arapski: svjedokinja).