Kada

Ime Kada je nastalo od Kaduna, a značenje na turskom jeziku je: "gospođa", "ugledna žena".