Dželila

Ime Dželila na arapskom jeziku ima značenje: "poštovana", "slavna", "uzvišena".