Munira

Značenje imena Munira na arapskom jeziku je: "svijetla".