Daria

Žensko ime Daria se pojavljuje u mnogim jezicima kao što je latinski, grčki, španjolski i perzijski. Na perzijskom jeziku Daria znači: "bogata", "ona koja podržava dobre".