Perzijska imena

Ovdje smo izdvojili najljepša imena perzijskog porijekla koja se koriste na našim prostorima. Iako su većinom u upotrebi među muslimanima, perzijska imena također svojoj djeci nadjevaju i pripadnici drugih vjera jer im se sviđa egzotični i mistični prizvuk koji mnoga perzijska imena imaju.

Ispod je lista imena sa značenjem, podjeljena na imena za dječake i za djevojčice.

Muška imena:

Behrem (planeta Mars)
Berin (najbolji, najviši)
Derviš (siromah, skroman)
Dženan (ljubljeni, voljeni)
Đulaga (vojnik ruže)
Đulizar (ružičnjak)
Ferhad - Ferhat (odlika, pobjednik, pametan)
Jasmin (vrsta cvijeta)
Nihad (narav, priroda, ćud, onaj koji ide naprijed)
Nijaz (onaj koji želi, potreba, želja)
Selver (gospodin, starješina, velikan)
Zerin (zlatan, pozlaćen)Ženska imena:

Berina (najbolja, najviša)
Daria (bogata, ona koja podržava dobre)
Dženana (voljena, srce, duša)
Dženeta (rajski vrt)
Đula (ruža)
Hana (carica, vladarica)
Jasmina (cvijet)
Mirzeta (princeza)
Nermana (junakinja)
Niđara (draga, ljubljena)
Nihada (ona koja ide naprijed, narav, ćud)
Nijaza (potreba, želja)
Šaha (soko)
Šeherzada (slobodna, uzvišenog roda)
Zuhra (Venera - zvijezda)