Ajna

Ajna je skraćena verzija imena Ajnija. Na arapskom jeziku ima značenje: "prava", "nepatvorena" ili "izvorna".