Umihana

Umihana je ime jedne od žena poslanika Muhameda a.s. i počasni nadimak sestre h. Alije. Skraćene verzije su Umija i Uma.