Paša

Ovo žensko ime izgovara se sa dugim prvim "a", i naša je kovanica nastala od paša = visoki dostojanstvenik.