Safeta

Značenje ženskog imena Safeta na arapskom jeziku je: "čista", "čistoća".