Edhem

Značenje muškog imena Edhem na arapskom jeziku je: "crn", "tamnoput".