Fehim

Značenje imena Fehim na arapskom jeziku je: "razuman", "bistar".