Saida

Značenje ženskog imena Saida na arapskom jeziku je: "ona koja se visoko popela", "gospodarica".