Alma

Žensko ime Alma ima značenje kao i Elma. Na turskom jeziku znači: "jabuka". Na španjolskom: "duša".