Rasima

Ime Rasima na arapskom jeziku ima značenje kao i Rasema, a to je: "slikarka".