Almasa

Značenje imena Almasa na arapskom jeziku je: "dijamant", "dragulj".