Amir

Značenje muškog imena Amir na arapskom jeziku je: "zapovjednik", "naredbodavac".