Abid

Muško ime Abid na arapskom jeziku znači: "pobožan".