Ahmed

Značenje imena Ahmed na arapskom je: "odveć pohvaljeni", "stalno zahvalan Bogu". Jedno od Poslanikovih imena je Ahmed.