Ajša

Ajša ili Aiša je bila jedna od žena poslanika Muhameda a.s.

Značenje ovog imena na arapskom jeziku je "živa i zdrava".