Haris

Značenje imena Haris na arapskom jeziku je: "čuvar", "ratar", "lav".