Adna

Ime koje u Kur'anskom tekstu dolazi kao naziv jedne od dzennetskih basci (dzennatun-adn).